GLOBAL ACCOUNTING SERVICES LTD.

GAS Bulgaria

GAS Bulgarien har privilegiet att samarbeta med några av de bästa specialisterna på marknaden. Nyckelmomentet i vårt sätt att arbeta är etableringen av produktivt samarbete och informationsutbyte mellan vårt team, våra kunder och partners, samt behöriga myndigheter. Vill du veta hur vi åstadkommer det?

Företagsetablering
Bokförings och finanstjänster
Virtuellt kontor I sofia
Lösningar för rekrytering av personal
Bulgarian Residence Permit
Private address in Bulgaria
Företrädartjänster
Immateriell egendom

GLOBAL ACCOUNTING SERVICES LTD.

Vi är ett oberoende företag med charterade revisorer, affärsrådgivare, internationella skattekonsulter och advokater. Vårt huvudkontor är baserat i Sofia, Bulgarien.

REKOMMENDATIONER

Vad våra kunder säger om oss

Söker du efter bokföringstjänster?

  Call Now Button+31(0)612212933

  GAS Bulgaria is proud to be working with some of the best professionals on the market. In our line of business, the key is establishing a productive working relationship and information flow between our staff, our clients, our partners and the authorities. Want to know how we do it?

  ADDRESS

  Office Bulgaria
  Nikolai Haitov Str.2 1113 Sofia, Bulgaria

  PHONE

  +31(0)612212933

  EMAIL

  office@globalaccountingservices.eu