Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι υπηρεσίες μας, που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, περιλαμβάνουν:

 • προκαταρκτικές έρευνες για δικαιώματα επί έργων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανάλυση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών ερευνών·
 • παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ.) ενώπιον του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Βουλγαρίας, της Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Καταχώριση εμπορικών σημάτων, σχεδίων και άλλων αντικειμένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενώπιον του γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Βουλγαρίας.
 • Καταχώριση κοινοτικών εμπορικών σημάτων και σχεδίων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με μεταγενέστερες αλλαγές στο νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κ.λπ.) – αλλαγή κυριότητας, ανανέωση κ.λπ.,
 • παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση ενώπιον του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Βουλγαρίας και των αρμόδιων δικαστηρίων της Βουλγαρίας σε διαδικασίες αναίρεσης, ακύρωσης και αμφισβήτησης·
 • παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών σχετικά με τις διαδικασίες, που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα και σχέδια, κτλ.,
 • παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση ενώπιον των βουλγαρικών δικαστηρίων σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: νομική προστασία και εκπροσώπηση ενώπιον των βουλγαρικών δικαστηρίων σε διαδικασίες προσβολής των αποφάσεων της Βουλγάρικης Αρχής Ευρεσιτεχνίας,
 • παροχή συμβουλών και σύνταξη συμβάσεων για την μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεις αδειοδότησης κ.λπ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονές μας για μια κατάλληλη και εξατομικευμένη προσφορά.

ΨΑΧΝΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LAW ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?

  Call Now Button+31(0)612212933