Καταχώρηση αυτοκινήτου στη Βουλγαρία

Καταχώρηση αυτοκινήτου στη Βουλγαρία

(διατίθεται για αυτοκίνητα εγγεγραμμένα στην ΕΕ)

565 ευρώ (+ Φ.Π.Α., εφόσον εφαρμόζεται)

  • Περιλαμβάνονται τα κρατικά τέλη και ο τεχνικός έλεγχος.
  • Η ασφάλεια του αυτοκινήτου και το τέλος Οικολογίας καταβάλλονται επιπροσθέτως.

Επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονές μας για να τους συμβουλευτείτε.

ΨΑΧΝΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LAW ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?

    Call Now Button+31(0)612212933