Ενοχικό δίκαιο

Ενοχικό δίκαιο

Η GAS προσφέρει τη σύνταξη εμπορικών και αστικών συμβάσεων, παρέχει γνώμες και πραγματοποιεί εκπροσώπηση στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και:

 • συμβάσεις πώλησης και παράδοσης αγαθών,
 • πώληση ακινήτων,
 • συμβάσεις ειδικού ενεχύρου, συμπεριλαμβανομένης του ενεχύρου επιχείρησης εν λειτουργία,
 • συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης,
 • συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • συμβάσεις δανείου;
 • συμφωνίες δημοσίων θεαμάτων,
 • διαφήμισης,
 • διαχείρισης,
 • χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • ασφαλιστικών συμβολαίων, κ.λπ..

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονές μας για μια κατάλληλη και εξατομικευμένη προσφορά.

ΨΑΧΝΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LAW ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?

  Call Now Button+31(0)612212933