Εκπροσώπηση μέσω υποψηφίων

Εκπροσώπηση μέσω υποψηφίων

Η εκπροσώπηση μέσω υποψηφίων χρησιμοποιείται με σκοπό την προστασία της ταυτότητας του πελάτη, εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα του. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες δίνουν την ευκαιρία σε συγκεκριμένο πρόσωπο να προσλάβει άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για να τον εκπροσωπήσει.

Οι υπηρεσίες υποψηφίων είναι μια πολύ χρήσιμη στρατηγική αν προτιμάτε τα επιχειρηματικά σας σχέδια να μην γίνουν ευρέως γνωστά. Αυτή είναι μια επιλογή για τη διατήρηση της επιχείρησής σας, η οποία σας εξασφαλίζει ασφαλή και σταθερή διαχείριση της επιχείρησής σας.

Οι υποψήφιοι για εκπρόσωποι εγγράφονται στα χαρτιά της εταιρείας σας, αλλά στην ουσία αυτοί δεν διοικούν την επιχείρησή σας. Η ομάδα μας μπορεί να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του Προτιμημένου Διευθυντή ή Προτιμημένου Ιδιοκτήτη.

Προκειμένου να αποφευχθεί η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων (όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί διαβατηρίων, αριθμοί τηλεφώνου κ.λπ.), ο διορισμένος εκπρόσωπος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο ρόλος του είναι να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα του πραγματικού ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το κύριο πλεονέκτημα της εκπροσώπησης μέσω διορισμένων προσώπων είναι ότι η ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη παραμένει εμπιστευτική, αλλά εκείνος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη διαχείριση και την λήψη αποφάσεων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονές μας για να λάβετε κατάλληλη και σύμφωνη με τις ανάγκες σας προσφορά.

ΨΑΧΝΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LAW ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?

    Call Now Button+31(0)612212933