Ακίνητα

Ακίνητα

Η GAS παρέχει νομική γνωμάτευση και βοήθεια σχετικά με συναλλαγές για την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας πάνω σε ακίνητα και περιορισμένων δικαιωμάτων στην ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής έρευνας ακινήτων, εξέταση εγγράφων, καθιέρωση τίτλου ιδιοκτησίας και άλλων σχετικών δικαιωμάτων, σύνταξη και παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με προκαταρκτικές συμφωνίες αγοροπωλησίας ακινήτων, κατάρτιση εγγράφων και βοήθεια κατά την σύσταση υποθηκών, ενεχύρων, ειδικών ενεχύρων, ενεχύρων για υπάρχουσες επιχειρήσεις, σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων κτλ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονές μας για μια κατάλληλη και εξατομικευμένη προσφορά.

ΨΑΧΝΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LAW ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?

    Call Now Button+31(0)612212933